Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 05
6 11:00 Inställd!! Gudstjänst
Anders Sunnergren
Sång Maria Carlsson
Spara i din kalender
v. 07
20 18:00 Källa till liv
Anders Sunnergren
Spara i din kalender
v. 08
21 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
25 fr 18:00 Equmenias Årsmöte
Spara i din kalender
27 11:00 Gudstjänst och Årsmöte
Anders Sunnergren.
Lunch efter gudstjänst och församlingens årsmöte.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2022 Bläddra en månad framåt