Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
1 11:00 Ekumenisk Nyårsgudstjänst i Kroppetorp tillsamma
Anna Stilfors
Spara i din kalender
v. 01
6 to 18:00 OBS! Inställd. Equmenisk sånggudstjänst i Kyrke
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst
Anders Sunnergren.
Sång Sara Heedman och Cecilia Larsson.
Spara i din kalender
v. 03
17 09:00 Ekumenisk bönevecka
Bön i de olika kyrkorna.
https://www.skr.org/infor-boneveckan-och-pandemins-utmaningar/
Spara i din kalender
23 11:00 Gudstjänst i Kroppetorps Missionshus
Anders Sunnergren
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt