Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
2 ti 17:30 Barnkör
Sång och lek för barn från 5år.
Spara i din kalender
6 11:00 Allahelgonagudstjänst
Anders Sunnergren.
Kroppetoropskören.
Nattvard och ljuständning.
Spara i din kalender
v. 45
8 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
9 ti 17:30 Barnkör
Sång och lek för barn från 5år.
Spara i din kalender
10 on 18:30 Onsdraget och Onsdraget XL
Spara i din kalender
19:30 Konfirmation
Spara i din kalender
12 fr 19:30 Fredax
för ungdomar från 13 år.
Spara i din kalender
14 18:00 Planering Auktionen
Spara i din kalender
v. 46
16 ti 17:30 Barnkör
Sång och lek för barn från 5år.
Spara i din kalender
17 on 18:30 Onsdraget och Onsdraget XL
Spara i din kalender
20 10:00 Stilla dag i Kroppetorps Missionshus
Andakt,stilla läsning,vandring och kaffeservering.
Anmäl gärna till Anders Sunnergren
0703-924342
Spara i din kalender
21 18:00 Källa till liv
Nattvard. Anders Sunnergren. Sång Karin Lannemyr
Spara i din kalender
v. 47
23 ti 17:30 Barnkör
Sång och lek för barn från 5år.
Spara i din kalender
24 on 18:30 Onsdraget och Onsdraget XL
Spara i din kalender
19:30 Konfirmation
Spara i din kalender
26 fr 19:30 Fredax
för ungdomar från 13 år.
Spara i din kalender
28 11:00 Adventsgudstjänst med barnkören
Anders Sunnergren
Spara i din kalender
v. 48
30 ti 17:30 Barnkör
Barnkörens Julfest för hela familjen.
Dans och fika. Välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt