FÖRSAMLING

Kroppetorp - hela livets kyrka

Ordet kyrka betyder Herrens tillhörighet. Kroppetorps församling, en del av Equmeniakyrkan, vill på Guds uppdrag vara till för människors hela liv

- hela livet med relationen till Gud, medmänniskor och skapelsen
- hela livet med dess växlingar mellan glädje och sorg
- hela livet från litet barn till åldrad man eller kvinna
- hela livet men dess andliga och sociala behov.

Målinriktning

Vår målinriktning är...
- att göra Jesus Kristus känd och trodd
- att med Jesus som centrum och förebild erbjuda en öppen och kärleksfull atmosfär där alla människor oavsett ålder, kön och utbildning blir sedda, respekterade och tagna på allvar.

Vi vill...
- utveckla och ta tillvara alla de kontakter vi har i nätverket runt församlingen och Equmenia Kroppetorp (vår barn och ungdomsverksamhet).
- inte påtvinga människor någon församlingstillhörighet, utan erbjuda en öppen kyrka och en närmare relation till Gud - ett möte med Kristus.

För oss är det viktigt att betona:

att inget av det vi gör i församling och Equmenia Kroppetorp är till enbart för medlemmar. Gudstjänster, bibelstudier, samtalsgrupper och andra arrangemang är offentliga och alla är välkomna att vara med i den omfattning man önskar.

att vi vill att allt mänskligt skall rymmas i vår församling, livet förändras ständigt och ingen av oss har alla svar. Tillsammans kan vi dela både glädje och sorg, och närma oss den Gud som vi tror på och som kan lyfta av bördor.

att alla åldrar skall känna sig hemma i vår församling. Inte minst viktiga är barnen. Därför har vi vårt Equmenia som arbetar med barn och ungdomsverksamhet. Även gudstjänsterna och andra samlingar vill vi ska spänna över generationsgränser.

att våra pastor inte är till enbart för församlingsmedlemmar utan för bygdens människor i stort. Om du har frågor om församling/Equmenia och vårt arbete eller önskar ett personligt samtal kan du kontakta vår pastor.