GUDSTJÄNST

Vi firar gudstjänst i regel varannan söndag, se rubriken "Kalender".
Gudstjänsterna är offentliga och alla är välkomna att vara med oavsett om man är ung eller gammal, troende eller sökande. Gudstjänsten kan vara en plats för stillhet och reflektion, en kraftkälla i vår vardag. Tillsammans kan vi dela både glädje och sorg och närma oss den Gud som vi tror på och som kan lyfta av bördor.