BÖNESAMLING

Välkommen till bönesamling i missionshuset.
En stund av stillhet och bön för dig som har möjlighet att vara med en vardagsmorgon i missionshuset.

*Onsdagar kl. 09.00

Lämna gärna ditt böneämne i vår bönelåda som finns på hemsidan och vid entrén. Bönelådan töms inför varje gudstjänst och bönesamling.

Kontaktpersoner:
Ann-Marie Andersson, tel. 076-105 55 09
Frank Carlsson, tel 0504-211 02