EKUMENISKT BIBELSAMTAL

Ekumeniska bibelsamtal

Varannan vecka, se i kalendern, möts en grupp till samtal och läsning av Johannesevangeliet. Ledare är Åke Pilblad, präst i Svenska Kyrkan.

Du behöver inte anmäla dig eller lova att vara med alla gånger. Kom när det passar. Dela samtalet och gemenskapen vid fikat efteråt.