Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt
v. 40
8 11:00 Gudstjänst med barnvälsignelse och nattvard
Anders Sunnergren.Försäljning av höstens skörd efter gudstjänsten. Gåvor mottages tacksamt innan gudstjänsten.
Spara i din kalender
18:00 Equmeniasamling
Planering av auktionen, välkomna alla som vill vara med och bidra
Spara i din kalender
v. 41
10 ti 15:00 Ekumeniskt bibelsamtal
Spara i din kalender
12 to 14:30 Ekumenisk dagträff i Kroppetorp
”Så minns vi Artur Eriksson” med Åke Nordqvist och Hans Carlén
Spara i din kalender
v. 42
22 09:30 Vandring, gudstjänst och lek i naturen
Tillsammans går vi till vindskyddet. Medtag fika, möjlighet till korvgrillning finns.
Spara i din kalender
v. 43
23 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
24 ti 15:00 Ekumeniskt bibelsamtal
Spara i din kalender
27 fr Konfirmationshajk i Kroppetorp
27-28 oktober
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt