- Onsdraget XLs program

Oktober
4 Tjuv & Polis
11 Minuten
18 Kakfrossa + Planering inför
mörkerspårningen
25 Mörkerspårning

November
1 Spelkväll och bak
8 Sardinburken
15 Bowling
22 Lekkväll
29 Överraskning

December
6 Luciaövning & julstök
9 Auktion och Lucia
(Obs Lördag!)
13 Julfest, ta med paket för ca
25 kr

Vi träffas onsdagar kl. 18.30-ca 20.00 i
Kroppetorps Missionshus, om inget annat
anges.

Undrar du över något? Ring till någon av
oss ledare
:
Jakob Lennartson 0733 970299
Sabina Esbjörner 0703 404218
Stefan Lennartson 0705 861813
Maria Lindberg 0706 177755