- Fredax program

Våren 2024

Under våren 2024 kommer vi bjuda in till några tillfällen.

12 april Pizza i en hôla
26 april I Kroppetorp

9 maj Cykling runt Örlen (Obs Torsdag)
24 maj Överraskning (info kommer senare)

Vill du vara med i Supertextgruppen för att ha koll när Fredax är så skicka ett sms till Calle Lannemyr 073-6933151 så lägger jag till dig.

Våren avslutas som vanligt med
Kanothajk 1-2 juni.